Zmień kontrast
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc <br>w Warszawie Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
Tu jesteś Status prawny
1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc jest jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.
2. Instytut posiada osobowość prawną i wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajoweo Rejestru Sądowego jako instytut badawczy.
3. Instytut jest wpisany do Rejestru pod
miotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
4. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Instytut posiada Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój.
6. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc działa na podstawie:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gruźlicy
(Dz.U. Nr 15, poz. 122)

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 371 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póź. zm.)

Statutu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych

Dokumenty rejestrowe:
Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS: 0000141482

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego
Nr Księgi Rejestrowej: 000000018616
Oznaczenie organu: W-14

Oznaczenia ewidencyjne:
REGON: 000288490
NIP: 525-000-88-38


Dodał/a: Małgorzata Pacuszka dn. 27.09.2011 17:09 Akceptował/a:  
Edytował/a: Małgorzata Pacuszka dn. 28.03.2017 17:54 Publikował/a: Małgorzata Pacuszka dn. 28.03.2017 17:54
Przeglądano: 37096 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
28.03.2017 17:54 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
28.03.2017 17:54 Edycja podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
28.03.2017 17:19 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
28.03.2017 17:19 Edycja podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
13.04.2013 15:52 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
13.04.2013 15:52 Edycja podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
28.09.2011 15:58 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
28.09.2011 15:58 Edycja podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
27.09.2011 17:11 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka
27.09.2011 17:09 Dodanie podstrony Status prawny. Małgorzata Pacuszka


 
  odwiedzin: 1.412.480 / online: 7  
 
Administracja
© 2021 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP