Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc <br>w Warszawie Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
Tu jesteś ABC Pacjenta
CZCIONKAM
 
Informacje dla pacjentów
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej w dziedzinie nauki o gruźlicy i chorobach płuc, na potrzeby systemu ochrony zdrowia, upowszechnianie wyników tych prac oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób płuc.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:
Rodzaje i zakresy świadczeń zdrowotnych wykonywanych w IGiChP
Zakresy świadczeń - leczenie IPF
Osoby nie posiadające prawa do bezpłatnych świadczeń mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Zasady postępowania w tym przypadku reguluje zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 45/2017 z dn. 30.11.2017 r. w/s opłat za świadczenia zdrowotne wykonywane przez jednostki i komórki organizacyjne IGiChP w Warszawie. Zarządzenie zamieszczono w załączniku poniżej.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
  1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii.
  2. Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowaznionej po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  3. Wyskość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.
OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w Instytucie przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok reguluje Zarządzenie nr 38/2016 z dn. 23.12.2016 r. w/s wprowadzenia opłat za przechowywanie zwłok w IGiChP. Zarządzenie zamieszczono w załączniku poniżej.


Pozostałe informacje dotyczące przyjęcia do Instytutu i pobytu w szpitalu dostępne są na stronie internetowej Instytutu www.igichp.edu.pl

Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Regulamin Organizacyjny .pdf (6.06 MB) Pobrano: 56 razy
Kliknij by pobrać plik! Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej .pdf (213.88 KB) Pobrano: 7 razy
Kliknij by pobrać plik! Zarządzenie nr 38/2016 w/s wprowadzenia opłat za przechowywanie zwłok w IGiChP .pdf (156.52 KB) Pobrano: 228 razy
Kliknij by pobrać plik! Zarządzenie 45/2017 ws opłat za świadczenia zdrowotne .pdf (1.20 MB) Pobrano: 122 razy
Kliknij by pobrać plik! Cennik badań i zabiegów 2018 .pdf (5.88 MB) Pobrano: 230 razy
Dodał/a: Małgorzata Pacuszka dn. 18.11.2014 10:39 Akceptował/a:  
Edytował/a: Małgorzata Pacuszka dn. 13.06.2018 9:30 Publikował/a: Małgorzata Pacuszka dn. 13.06.2018 9:30
Przeglądano: 13505 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
16.06.2018 21:29 Dodanie załącznika Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej do podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
13.06.2018 9:30 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
13.06.2018 9:30 Edycja podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
13.06.2018 9:29 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
13.06.2018 9:29 Edycja podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
13.06.2018 9:27 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
13.06.2018 9:26 Edycja podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
25.03.2018 19:34 Dodanie załącznika Regulamin Organizacyjny do podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
25.03.2018 19:33 Usunięcie załącznika Informacja o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej z podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
25.03.2018 19:33 Usunięcie załącznika Zarządzenie nr 13/2017 z dn. 8 maja 2017 r. ws opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej lub udzielanie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osoby na rzecz, której ma zostać zawarta z podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka


 
  odwiedzin: 422.843 / online: 1  
 
Administracja
© 2018 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP