Zmień kontrast
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc <br>w Warszawie Biuletyn Informacji Publicznej
 
       
 
Tu jesteś ABC PacjentaRODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności dydaktycznej w dziedzinie nauki o gruźlicy i chorobach płuc, na potrzeby systemu ochrony zdrowia, upowszechnianie wyników tych prac oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób płuc.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rodzaje i zakresy świadczeń zdrowotnych wykonywanych w IGiChP określono w załączniku.
Osoby nie posiadające prawa do bezpłatnych świadczeń mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Zasady postępowania w tym przypadku reguluje Regulamin Organizacyjny Instytutu.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
  1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii.
  2. Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowaznionej po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  3. Wyskość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.
OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w Instytucie przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Pozostałe informacje dotyczące przyjęcia do Instytutu i pobytu w szpitalu dostępne są na stronie internetowej Instytutu www.igichp.edu.pl

Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Regulamin organizacyjny IGiChP w Warszawie .pdf (361.87 KB) Pobrano: 750 razy
Kliknij by pobrać plik! Cennik świadczeń .pdf (4.88 MB) Pobrano: 262 razy
Kliknij by pobrać plik! Zakres świadczeń udzielanych przez IGiChP w Warszawie .pdf (410.06 KB) Pobrano: 184 razy
Kliknij by pobrać plik! Raport dostępności .pdf (60.82 KB) Pobrano: 84 razy

Dodał/a: Małgorzata Pacuszka dn. 18.11.2014 10:39 Akceptował/a:  
Edytował/a: Małgorzata Pacuszka dn. 31.03.2021 10:37 Publikował/a: Małgorzata Pacuszka dn. 31.03.2021 10:37
Przeglądano: 50288 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
31.03.2021 10:37 Zaakceptowanie i opublikowanie podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
31.03.2021 10:37 Edycja podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
31.03.2021 10:34 Dodanie załącznika Raport dostępności do podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
24.01.2021 21:26 Dodanie załącznika Zakres świadczeń udzielanych przez IGiChP w Warszawie do podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
24.01.2021 21:26 Usunięcie załącznika Zakres świadczeń udzielanych przez IGiChP w Warszawie z podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
27.12.2020 15:41 Dodanie załącznika Cennik świadczeń do podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
27.12.2020 15:41 Usunięcie załącznika Cennik świadczeń 2020 z podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
7.05.2020 22:24 Dodanie załącznika Regulamin organizacyjny IGiChP w Warszawie do podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
7.05.2020 22:24 Dodanie załącznika Zakres świadczeń udzielanych przez IGiChP w Warszawie do podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka
7.05.2020 22:23 Usunięcie załącznika Zakres świadczeń udzielanych przez IGiChP w Warszawie z podstrony ABC Pacjenta. Małgorzata Pacuszka


 
  odwiedzin: 1.412.495 / online: 2  
 
Administracja
© 2021 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP